TIPS: Aangifte omzetbelasting 1e kwartaal 2020

De afgelopen weken heeft de overheid vanwege het coronavirus drastische maatregelen genomen, waardoor vele bedrijven verplicht werden om te sluiten.
Of je nu wel of niet je bedrijf moest sluiten, de maatregelen hebben vergaande gevolgen voor alle ondernemers en ZZP. Van een drastische omzetdaling tot helemaal geen omzet. Het kostenplaatje is nu het eerste waar een ondernemer naar kijkt, want waar valt te besparen. Opdrachten worden afgezegd en verricht je diensten voor bedrijven die financieel in een destructieve orkaan belanden dan is de kans klein dat jouw factuur wel betaald gaat worden.
De gevolgen zullen nog vele malen groter zijn dan men op dit moment kan voorspellen.

En dan krijg je als ondernemer een mail van de Belastingdienst:

Geachte heer/mevrouw,
Het is tijd om uw aangifte omzetbelasting over het 1e kwartaal 2020 in te dienen. Denkt u er aan dat uw aangifte omzetbelasting uiterlijk 30-04-2020 bij ons binnen moet zijn?

Op deze mail zat je nu net niet te wachten. Het BTW bedrag dat je straks moet betalen aan de Belastingdienst vóór 30 april 2020 staat wel op je bankrekening, maar eigenlijk heb je nu dit geld nodig om boodschappen te betalen. De nieuwe tijdelijke regeling voor zelfstandig ondernemers is immers nog niet in alle gemeenten van kracht en uitbetaling zal nog lang op zich laten wachten.

Het zou ook maar zo kunnen zijn dat je het geld op dit moment niet hebt gereserveerd of dat je berekend had de aangifte omzetbelasting te kunnen betalen met het geld dat nog binnen zou komen.

3 Tips voor ondernemers

Tip 1: Factuurdatum 1 april 2020

Verstuur je normaal gesproken aan het eind van de maand facturen naar je klanten? Weet dan dat je de mogelijkheid hebt om je facturen niet op 31 maart 2020 maar pas op 1 april 2020 te versturen. De betalingstermijn van je factuur scheelt voor jou als ondernemer maar 1 dag, maar de afdracht van de omzetbelasting (de factuurdatum is leidend voor bedrijven die onder het factuurstelsel vallen) wordt op deze manier verplaatst van het 1e naar het 2de kwartaal 2020. Wellicht geeft het je financieel lucht en hoef je deze omzetbelasting niet voor te financieren.

Tip 2: Vraag uitstel van betaling aan voor de aanslag omzetbelasting

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht om de kwartaal aangifte omzetbelasting (of maand aangifte maart 2020) in te dienen vóór 30 april 2020. De betaling van deze aangifte dient ook uiterlijk 30 april 2020 op de bankrekening te zijn bijgeschreven van de Belastingdienst. Voor ondernemers die door het coronavirus het bedrijf hebben moeten sluiten of waarvan de omzet drastisch is gedaald, is er een mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen voor de aanslag omzetbelasting over het 1e kwartaal 2020.

Je hebt nu 3 keuzes:

    1. Je dient de aangifte omzetbelasting op tijd in en betaalt de aangifte vóór 30 april 2020.
    1. Je dient de aangifte omzetbelasting op tijd in en betaalt niet. De Belastingdienst zal dan in de maand mei een naheffingsaanslag omzetbelasting opleggen.
      Je kunt pas na ontvangst van deze aanslag omzetbelasting een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor uitstel van betaling. Op voorhand is dit niet mogelijk omdat de Belastingdienst geen uitstel kan verlenen op een aanslag die er nog niet is. Aangezien de Belastingdienst vele verzoeken zal ontvangen, zal vanwege de drukte er tijd verstrijken totdat ze je uitstel van betaling verlenen.
    1. Keuze 3 = tip 3!

Belangrijk om te weten is dat uitstel van betaling niet leidt tot kwijtschelding van de te betalen omzetbelasting. Er komt een moment dat je alsnog de omzetbelasting zult moeten betalen op basis van de huidige wetgeving.

Tip 3: Vraag uitstel aan voor het doen van de aangifte omzetbelasting

Alleen in uitzonderlijke situaties kun je uitstel aanvragen voor het doen van aangifte omzetbelasting. Er moet dan sprake zijn van een ernstige calamiteit. De maatregelen vanwege het coronavirus vallen onder ernstige calamiteit voor die ondernemers die het bedrijf hebben moeten sluiten of waarvan de omzet drastisch gedaald is. Zij kunnen uitstel aanvragen voor het doen van de aangifte omzetbelasting. Ook hier geldt, wacht daar niet te lang mee, daar de Belastingdienst tijd nodig heeft om de aanvragen te verwerken.

Indien je uitstel krijgt voor het doen van de aangifte omzetbelasting heb je automatisch uitstel van betaling, omdat je de aangifte nog niet hoeft in te dienen.

Uitstel aanvragen geeft wellicht nu lucht, maar nogmaals, dit houdt niet in dat de wettelijke verplichting tot het doen van de aangifte omzetbelasting blijft bestaan en er ook zal moeten worden afgedragen.